Gloger Zygmunt (Zygmuntas Gliògeris) 1845 11 03Kamionka Podlaska (Augustavo gubernija) 1910 08 16Varšuva, lenkų archeologas, etnografas ir kultūros istorikas.

Išsilavinimas ir veikla

1865–68 Varšuvos aukštosiose mokyklose ir Krokuvos universitete studijavo teisę. Varšuvoje 1906 įkūrė pirmąją kraštotyros draugiją, buvo jos pirmininkas ir draugijos žurnalo Ziemia redaktorius. Etnografiją laikė viena iš istorijos pagalbinių disciplinų, kuri teikia žinių apie tautas; etnografinio lyginimo metodą aprašė knygoje Vestuvių apeigos (Obrzędweselny 1869). Nuo 1871 ne kartą keliavo Nemunu nuo Gardino iki Kauno, rinko etnografinę medžiagą ir tyrinėjo jo pakrantes (1903 išleido knygą Dolinami rzek, lietuvių kalba Nemunu: upių slėniais 1992); pirmasis Lietuvoje surado akmens amžiaus gyvenviečių ir surinko daug įvairių radinių, sudarė jų chronologiją ir aprašė žurnale Wiadomości archeologiczne. Z. Glogerio archeologiniai rinkiniai saugomi Krokuvos ir Varšuvos muziejuose bei bibliotekose.

Išleido dainų rinkinius: Liaudies dainos (Pieśni ludu 1891) ir Mūsų gimtųjų namų turtas (Skarbiec strzechy naszej 1894).

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Senosios Lenkijos žemių istorinė geografija (Geografia historyczna ziem dawnej Polski 1900 41991), Metai lenkų gyvenime, papročiuose ir dainose (Rok polski w życiu, tradycji i pieśni 1900 51988), Senosios Lenkijos iliustruota enciklopedija (Encyklopedia staropolska ilustrowana 4 tomai 1900–03 71996; yra duomenų apie vidurinių amžių Lietuvos kultūrą).

1329

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką