Stoberski Zygmunt (Zygmuntas Stobèrskis) 1916 12 22Petropavlovsk (Kazachija) 2006 10 17?, lenkų literatūrologas, vertėjas. Varšuvos universitete studijavo slavistiką. 1939–44 gyveno Vilniuje ir Kaune. 1940–41 bendradarbiavo dienraštyje Tarybų Lietuva. Nuo 1944 gyveno Varšuvoje, dalyvavo Varšuvos sukilime. Po karo dirbo leidyklos Książka i Wiedza, literatūrinio žurnalo Literatura na świecie redaktoriumi. 1960–71 Lenkijos lietuvių laikraščio Aušra vyriausiasis redaktorius. Nuo 1982 Terminologinių neologizmų unifikacijos tarptautinės organizacijos prezidentas. Nuo 1984 žurnalo Neoterm vyriausiasis redaktorius. Parašė kelionių knygą Jugoslavija (Jugosławia 1966). Populiarino lietuvių literatūrą Lenkijoje (veikalai Lietuvių literatūros istorija / Historia literatury litewskiej 1974, Nuo senųjų iki naujesnių metų / Między dawnymi i młodszymi laty 1981). Parašė veikalą Tarptautinė mokslinė terminologija: problemos, postulatai, perspektyvos (Międzynarodowa terminologia naukowa: problemy, postulaty, oczekiwania 1982), esė (rinkinys Kad geriau suprastume vienas kitą / Pour se mieux comprendre 1994). Parengė lietuvių literatūros vertimų rinkinių (Moteris ir kitos lietuvių novelės / Kobieta i inne nowele litewskie 1945, Ten, kur stiepias žemčiūgų žiedai / Tam gdzie malwy lśnią czerwone 1973). Išvertė A. Bieliausko, R. Lankausko, Maironio, E. Mieželaičio, S. Nėries, J. Ragausko, A. Vienuolio ir kitų rašytojų kūrinių.

760

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką