Tarpukario Lietuvos karo lakūnai

A
I
J
P
R
S
Antanas
Gustaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas, aviacijos inžinierius, lakūnas. Brigados generolas (1937). Lėktuvų ANBO kūrėjas, 1934 vadovavo trijų lėktuvų skrydžiui po Europos valstybių sostines. Daugiau
Ignas
Adamkavičius
20 a. Lietuvos karo veikėjas, vienas pirmųjų Lietuvos karo lakūnų. Daugiau
Jonas
Liorentas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1938). Daugiau
Juozas
Kraucevičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas, lakūnas. Generolas leitenantas (1920). 1921–1927 Oro laivyno vadas, 1921–1922 ėjo kariuomenės vado pareigas. Daugiau
Jurgis
Dobkevičius
20 a. pradžios lietuvių karo lakūnas. Pirmasis profesionalus lėktuvų konstruktorius Lietuvoje. Daugiau
Pranas
Gudynas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Kapitonas (1929, po mirties). Daugiau
Pranas
Hiksa
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Kapitonas (1922). Daugiau
Romualdas
Marcinkus
lietuvių lakūnas, futbolininkas, parašiutininkas. Kapitonas (1936). 1934 dalyvavo trijų lėktuvų grandies 10 000 km skrydyje per Europą. Antrojo pasaulinio karo metais kovojo oro mūšiuose su naciais. Daugiau