Tarpukario Lietuvos karo lakūnai

A
I
J
P
R
S
RO
Romualdas
Marcinkus
lietuvių lakūnas, futbolininkas, parašiutininkas. Kapitonas (1936). 1934 dalyvavo trijų lėktuvų grandies 10 000 km skrydyje per Europą. Antrojo pasaulinio karo metais kovojo oro mūšiuose su naciais. Daugiau