Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas

Petras
Bartkus
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vakarų Lietuvos srities vado J. Žemaičio pavaduotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo sekretorius, Sąjūdžio Gynybos pajėgų štabo organizacinio skyriaus viršininkas. Daugiau
Aleksandras
Grybinas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Leonardas
Grigonis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas. Daugiau
Vytautas
Gužas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas. Daugiau
Bronius
Liesys
vienas Lietuvos partizanų vadų. Su P. Bartkumi suformavo Prisikėlimo apygardą, buvo jos štabo viršininkas. Daugiau
Lietuvos laisvės
kovos sąjūdis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo karinė politinė organizacija. Telkė visas pasipriešinimo pajėgas – partizanus ir neginkluotą pogrindį. Įkurtas 1949 02 02–22 visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Mėnaičių kaime (Radviliškio valsčius). Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio statutas
pagrindinis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizavimo ir veiklos dokumentas (greta Deklaracijos). Priimtas 1949 02 Lietuvos partizanų vadų suvažiavime. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio Tarybos Deklaracija
svarbiausias Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo (1949 02) dokumentas. Priimtas 02 16. Išdėstyta pasipriešinimo programa, suvereni Lietuvos valdžia priskirta tautai, o aukščiausiąja tautos politine institucija paskelbta šio sąjūdžio Taryba. Daugiau