Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Stasys
Michelsonas
20 a. JAV lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas. 1908 su J. Gegužiu nusipirko laikraštį Keleivis, iki 1945 jį leido ir redagavo. Daugiau
Stasys
Štikelis
20 a. lietuvių žurnalistas, radijo ir televizijos istorikas. Rašė ir rengė radijo ir TV laidas visuomenės gyvenimo, kultūros istorijos temomis. Išleido knygų apie radijo ir TV istoriją. Daugiau
Stasys
Žakevičius
lietuvių antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo bei išeivijos veikėjas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Užsienio delegacijos sudarymo iniciatorius, su kitais įsteigė Lietuvių rezistencinę santarvę. Daugiau
Stasys
Žlibinas
lietuvių poetas, žurnalistas. Parašė daugiau kaip 1000 dainų tekstų 40 kompozitorių dainoms. Daugiau
„Statyba“
savaitraštis, 1958–1961 ėjęs Vilniuje. Daugiau
stereotipinis
leidinys
kartotinis, be pakeitimų lyginant su ankstesniu, leidinys. Daugiau
stereotipinis
leidinys
stereotipais (originalių spausdinimo formų kopijomis) atspausdintas leidinys. Daugiau
„Stern“
iliustruotas naujienų savaitraštis, einantis nuo 1948 Hamburge vokiečių kalba. Daugiau