Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Stasio Lozoraičio premija „Kelyje
į Vilties Prezidento Lietuvą“
Lietuvos žurnalistų draugijos 1998 metais įsteigta premija. Daugiau
Stasys
Arnašius
20–21 a. lietuvių žurnalistas. Sukūrė televizijos filmų apie lietuvių išeivių gyvenimą. Išleido atsiminimų. Daugiau
Stasys
Butkus
20 a. lietuvių žurnalistas. Lietuvos kariuomenės savanoris (nuo 1918 12 13), oficialiai pripažintas pirmuoju savanoriu eiliniu. 1920–1940 (Kaune), 1941–1944 (Vilniuje), 1950–1952 ir nuo 1954 (Niujorke) dirbo žurnalo Karys redakcijoje. Daugiau
Stasys Jonas
Jokubka
20 a. lietuvių žurnalistas. Nuo 1947 Čikagoje dirbo laikraščio Vilnis redakcijoje (1972–90 redaktorius). Daugiau
Stasys
Kašauskas
lietuvių žurnalistas, publicistas, leidėjas. 1992–93 savaitraščio Atgimimas redaktorius, 1993–2004 žurnalo Lithuania in the World leidėjas ir redaktorius. Daugiau
Stasys
Lipskis
lietuvių žurnalistas, literatūros kritikas, publicistas. 1991 įsteigė leidyklą Žuvėdra. Parašė publicistinės krypties literatūros kritikos, gyvenimo ir kūrybos apybraižų, knygų albumų. Daugiau
Stasys
Makauskas
20 a. lietuvių žurnalistikos pedagogas. Daugiau
Stasys
Matulaitis
19–20 a. lietuvių gydytojas, spaudos darbuotojas, istorikas. Daugiau