Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Pasaulio
lietuvis“
iliustruotas žurnalas, ėjęs 1937–1940 Kaune. Leido Pasaulio lietuvių sąjunga. Daugiau
„Pasaulio
lietuvis“
informacinis mėnesinis žurnalas (iki 1976 biuletenis), einantis nuo 1963. Leidžia Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba. Daugiau
„Pasaulis“
iki 1990 „Laikas ir įvykiai“, visuomenės ir politikos žurnalas, ėjęs 1970–1992 Vilniuje. Daugiau
„Pastogė“
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo pogrindinis kultūrinis leidinys, leistas 1978–1979. Pastogės idėjos ir pavadinimo autorius M. Tomonis. Leidėjai ir redaktoriai: A. V. Patackas, J. Prapiestis ir G. Vosyliūtė. Daugiau
pastraipa
teksto struktūros elementas, reiškiantis vieną aiškią mintį. Daugiau
„Pašto
pasaulis“
mėnesinis pašto, telegrafo ir telefono tarnautojų žurnalas, ėjęs 1934–1940 Kaune. Daugiau
patikra
galiojimo, tikrumo, atitikimo standartams ar kitoks patikrinimas pagal suformuluotus kriterijus. Daugiau
patikra
paskutinė leidinio ar jo dalies korektūra prieš spausdinant. Daugiau