Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Bi
Šeng
Bi Šengas, 11 a. kinų amatininkas (kalvis). Išrado knygų spausdinimo kilnojamosiomis raidėmis būdą. Daugiau
Bibliographisches Institut &
F. A. Brockhaus AG
Vokietijos leidybos bendrovė. Įkurta 1984 susijungus bendrovėms Bibliographisches Institut AG ir Brockhaus AG. Daugiau
Bibliographisches Institut
AG
Vokietijos leidybos bendrovė. Įkūrė J. Meyeris 1826 Gothoje. Daugiau
„Biblioteka
Warszawska“
Varšuvos biblioteka, lenkų mėnraštis, skirtas mokslui, menui, t. p. visoms žinijos sritims tirti ir populiarinti, grožinei literatūrai. Daugiau
„Bibliotheca
Baltica“
Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) kalbos, istorijos, literatūros ir meno paminklų leidinių serija, ėjusi 1993–1997. Daugiau
„Birutė“
Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis, ėjęs 1909–1913 Tilžėje, 1920 – Klaipėdoje. Rašė Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos, lietuvybės išsaugojimo klausimais. Daugiau
Bisau Gvinėjos
žiniasklaida
Nuo 1975 eina dienraštis Journal Nô Pintcha, nuo 1992 – savaitraštis Correio-Bissau. Radijas veikia nuo 1944, TV – nuo 1989. Nuo 1975 veikia valstybinė naujienų agentūra Agência Noticiosa da Guiné-Bissau (ANG). Daugiau
biuletenis
periodinis arba tęstinis leidinys, paprastai leidžiamas visuomeninių organizacijų, įvairių įstaigų, mokslo draugijų. Daugiau