Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Giambattista
Bodoni
Džambatista Bodonis, 18–19 a. italų spaustuvininkas, šriftų kūrėjas. Išleido apie 1500 pavadinimų knygų. Jo sukurti įvairių kalbų šriftai, pavadinti Bodoni vardu, tapo modernių šriftų etalonu. Daugiau
„Giedra“
lietuvių karo pabėgėlių leidykla, veikusi 1945–1949 Wiesbadene ir Kasselyje. Steigėjas A. Giedraitis. Daugiau
„Giedra“
JAV lietuvių moksleivių katalikų žurnalas, ėjęs 1912–1926 Bostone ir Čikagoje. Daugiau
Giedraičio
spaustuvė
Mažosios Lietuvos spaustuvė. Veikė 1896–1897 Opstainiuose (Tilžės apskr.), 1897–1900 – Klaipėdoje. Daugiau
„Gimtasai
kraštas“
kraštotyros žurnalas, ėjęs 1934–1943 Šiauliuose. Daugiau
„Gimtasis
kraštas“
savaitraštis, ėjęs 1967–1997 Vilniuje. Daugiau
„Gimtasis
žodis“
leidykla, 1995–2016 veikusi Vilniuje. Leido filologines mokomąsias priemones, žinynus, žodynus, humanitarinę mokslinę, pažintinę, grožinę literatūrą. Daugiau
„Gimtasis
žodis“
mėnesinis žurnalas, 1989–2016 leistas Vilniuje. Daugiau