Autorius (-ė) Edmundas Rimša

herbai
valstybės, žemės, miesto, korporacijos, giminės skiriamieji ženklai. Daugiau
Gediminaičių
stulpai
14–16 a. Gediminaičių ir jų atšakos Jogailaičių dinastijos herbas. Daugiau
antspaudas
kietu spaudu į antspaudinę medžiagą įspaustas fizinio arba juridinio asmens skiriamasis ženklas. Daugiau
Andrzej Wojciech
Rachuba
Andžejus Voicechas Rachuba, lenkų istorikas. Tiria Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėlesniųjų laikų istoriją, spaudai parengė Lietuvos Metrikos knygų. Daugiau
Lietuvos valstybės
herbas
yra Vytis. Vienas seniausių Europos valstybės herbų. Pirmasis save raitą galėjo pavaizduoti Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas. Pirmasis Vyčio terminą herbui apibūdinti 1884 Aušroje pavartojo Mikalojus Akelaitis. Vyčio kaip valstybės herbo statusas įtvirtintas 1992 10 25. Daugiau
Lietuvos valstybės
himnas
yra V. Kudirkos Tautiška giesmė. Giedama arba grojama pradedant ar baigiant Seimo sesijas, iškilmingus posėdžius, susirinkimus, skirtus valstybės švenčių ir atmintinoms dienoms, taip pat kai kuriais kitais atvejais. 1987 08 23 Tautiška giesmė viešai giedota Vilniuje per mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo. Daugiau
Lietuvos valstybės
vėliava
trispalvė vėliava. Nuolat yra iškelta prie, virš arba ant Lietuvos aukščiausiosios valdžios ir kitų svarbių institucijų pastatų, Gedimino pilies bokšte, t. p. iškeliama švenčių dienomis: vasario 16, kovo 11, liepos 6. Sausio 1‑ąją minima Lietuvos vėliavos diena. 1988 10 07 tautinė trispalvė oficialiai iškelta Vilniaus Gedimino pilies bokšte. Daugiau
Kristoforas
Vilniaus miesto herbo pagrindinė heraldinė figūra. Daugiau
heraldika
pagalbinė istorijos mokslo disciplina, tirianti herbus, kaip istorinį šaltinį. Daugiau
„Historiae Lituaniae
Fontes Minores“
publikacijų serija. Nuo 1997 leidžia Lietuvos istorijos institutas. Daugiau