Autorius (-ė) Lyra Jakulevičienė

imigracija
užsienio valstybės piliečių ar asmenų be pilietybės atvykimas į valstybę nuolat arba ilgą laiką joje gyventi. Dažniausiai kyla dėl ekonominių priežasčių, nes darbo užmokestis įvairiose šalyse labai skiriasi, todėl darbuotojai vyksta į ekonomiškai stipresnes valstybes siekdami geresnio pragyvenimo. Daugiau
tarpininkavimas
tarptautinių ginčų sprendimo būdas, kai dalyvauja trečiasis asmuo, siūlantis ginčo sprendimo variantą. Tarpininkaujama ginčo šalių prašymu arba trečiojo asmens iniciatyva. Tarpininkaujama ginčo šalių prašymu arba trečiojo asmens iniciatyva. Daugiau
tarptautinė
organizacija
nuolatinis junginys, įsteigtas tarptautiniu susitarimu tarptautinei problemai, nurodytai steigiamajame dokumente, spręsti ir tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti. Daugiau
tarptautinė
sutartis
dviejų ar daugiau tarptautinės teisės subjektų susitarimas dėl savitarpio teisių ir pareigų. Seniausia žinoma tarptautinė sutartis yra Akado karaliaus Naramsino sutartis (2200 prieš Kristų sudaryta su Elamo kunigaikščiais). Daugiau
tarptautinių sutarčių
teisė
visuma tarptautinės teisės normų (paprotinių ir sutartinių), kurios nustato tarptautinių sutarčių sudarymo tvarką, galiojimo ir jo pabaigos sąlygas. Daugiau
teisių
perėmimas
vienos valstybės pakeitimas kita atsakant už tam tikros teritorijos tarptautinius santykius. Galimos priežastys: valstybių išnykimas, susijungimas, teritorijos atsiskyrimas ar jos perleidimas. Daugiau
traktatas
tarptautinės sutarties vienas pavadinimų. 21 a. beveik nebevartojamas. Daugiau