Autorius (-ė) Aldona Vilutienė

Jonas
Aleščikas
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas, vienas partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Vladas
Baciuška
vienas Lietuvos partizanų vadų. Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės, šios rinktinės vadas. Daugiau
Justinas
Balčius
paskutinis Tauro apygardos partizanas. Daugiau
Juozas
Balsys
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Tauro apygardos štabo apsaugos būrio vadas. Daugiau
Sergijus
Bendaravičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vytauto rinktinės Tiekimo skyriaus viršininkas. Daugiau
Bronius
Brazauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žalgirio rinktinės štabo viršininkas. Daugiau
Čėplos
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvių šeima. Daugiau
Feliksas
Čereška
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vytauto rinktinės štabo viršininkas. Daugiau
Jonas
Čižeika
Lietuvos partizanas. Žalgirio rinktinės, Birutės rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. Daugiau
Domicelė
Didžpinigaitytė
Lietuvos partizanų medicinos sesuo. Daugiau