Autorius (-ė) Gintaras Vaičiūnas

Briedžio
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys. Veikė 1949–1951. Daugiau
Juozas
Bulka
Lietuvos partizanų ryšininkas. Daugiau
Joana
Railaitė‑Slučkienė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau
Vytauto
apygarda
1945–1952 Lietuvos partizanų karinis teritorinis junginys, Aukštaitijoje kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu. Daugiau