Autorius (-ė) Gintaras Vaičiūnas

Briedžio
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1949–1951 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Juozas
Bulka
Lietuvos partizanų ryšininkas. Daugiau
Joana
Railaitė-Slučkienė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau
Vytauto
apygarda
1945–1952 Lietuvos partizanų karinis teritorinis junginys, Aukštaitijoje kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu. Daugiau