Autorius (-ė) Alfonsas Eidintas

Kazimieras Mikalojus
Michalkevičius
20 a. pradžios Vilniaus krašto Katalikų Bažnyčios veikėjas. Daugiau
Antanas
Steponaitis
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Emilija
Vileišienė
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėja. Daugiau
Theodor Oskar
Wöhrle
Teodoras Oskaras Viorlė, 20 a. pirmos pusės vokiečių rašytojas, leidėjas. Daugiau
Ludwig
Zimmerle
Liudvigas Cimerlė, 20 a. pradžios vokiečių teisininkas, 1918–1919 Vokietijos generalinis įgaliotinis Lietuvai. Daugiau
Balys
Mastauskas
20 a. pirmos pusės JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas. Daugiau
Zigmas Pranas
Starkus
20 a. pirmos pusės Lietuvos politikas. 1924–1925 vidaus reikalų ministras. 1925–1926 – valstybės kontrolierius. Daugiau
James Young
Simpson
Džeimsas Jangas Simpsonas, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės škotų mokslininkas, Didžiosios Britanijos diplomatas. Daugiau
Steigiamasis
Seimas
Lietuvos Respublikos aukščiausioji valstybės valdžios institucija 1920–1922. Daugiau
Antanas
Smetona
Lietuvos valstybės veikėjas. Vienas Lietuvių konferencijos (1917) rengėjų, Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1919–20 pirmasis Lietuvos prezidentas. Po Gruodžio septynioliktosios perversmo (1926) vėl prezidentas, įvedė autoritarinį prezidentinį valdymą. Daugiau