Autorius (-ė) Alfonsas Eidintas

Draugija užsienio
lietuviams remti
draugija, 1932–1940 veikusi nepriklausomoje Lietuvoje. Daugiau
Elena
Janulaitienė
20 a. pirmos pusės lietuvių dailininkė, visuomenės veikėja. Daugiau
Balys
Mastauskas
20 a. pirmos pusės JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas. Daugiau
Kazimieras Mikalojus
Michalkevičius
20 a. pradžios Vilniaus krašto Katalikų Bažnyčios veikėjas. Daugiau
Emilija
Putvinskienė
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėja. Daugiau
James Young
Simpson
Džeimsas Jangas Simpsonas, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės škotų mokslininkas, Didžiosios Britanijos diplomatas. Daugiau
Antanas
Smetona
Lietuvos valstybės veikėjas. Vienas Lietuvių konferencijos (1917) rengėjų, Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1919–1920 pirmasis Lietuvos prezidentas. Po Gruodžio septynioliktosios perversmo (1926) vėl prezidentas, įvedė autoritarinį prezidentinį valdymą. Daugiau
Sofija
Smetonienė
lietuvių visuomenės veikėja. A. Smetonos žmona. Daugiau
Zigmas Pranas
Starkus
20 a. pirmos pusės Lietuvos politikas. 1924–1925 vidaus reikalų ministras. 1925–1926 – valstybės kontrolierius. Daugiau
Steigiamasis
Seimas
Lietuvos Respublikos aukščiausioji valstybės valdžios institucija 1920–1922. Daugiau