Autorius (-ė) Regina Paliulytė

kapitalizmo
kritika
ekonominės ir socialinės minties kryptis, kuri atskleidžia kapitalizmo ideologinius trūkumus ir neigiamus praktinius ekonominius, socialinius, politinius ir kitus padarinius. Daugiau
prudonizmas
prancūzų sociologo, anarchizmo teoretiko Pierreʼo Josepho Proudhono ir jo sekėjų socialinė, ekonominė ir politinė doktrina, pagrįsta kapitalistinio išnaudojimo ir valstybės panaikinimo taikiu būdu idėja. Daugiau
realusis
socializmas
terminas, kuriuo buvo vadinama 20 a. 7–9 dešimtmečių SSRS, Lenkijos, Vokietijos Demokratinės Respublikos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir kitų į SSRS orientuotų vadinamųjų socialistinių šalių politinė, ekonominė ir socialinė sistema. Daugiau
rinkos
socializmas
ekonominė sistema, kurioje įmonių ir gamybos priemonių valstybinė nuosavybė derinama su rinkos santykiais. Daugiau
santaupos
ekonominio subjekto gautų disponuojamųjų pajamų dalis, kuri nėra skiriama jo einamosioms vartojimo išlaidoms padengti, bet taupoma ateičiai. Daugiau
scholastinė ekonominė
mintis
vidurinių amžių (11–17 a.) scholastikos filosofinės krypties mokslinis palikimas ekonomikos klausimais. Daugiau
sindikatas
tai pačiai ūkio šakai priklausančių bendrovių horizontalaus susivienijimo forma, pagrįsta narių susitarimu bendrai vykdyti komercinę veiklą. Daugiau
sistemų
teorija
tarpdisciplininė mokslo kryptis, kuri tiria įvairias sistemas, jų struktūrą ir vidaus organizaciją, sistemų modeliavimo, analizės ir sintezės filosofines, metodologines, mokslines ir taikomąsias problemas. Daugiau
Smitho
dogma
anglų ekonomisto A. Smitho suformuluota viena klasikinės politinės ekonomijos svarbiausių nuostatų, kuri teigia, kad per tam tikrą laikotarpį sukurto visuomeninio produkto vertė lygi visų visuomenės narių gautų pajamų (darbo užmokesčio, pelno ir žemės rentos formomis) sumai. Daugiau
smulkaus valstiečių ūkio
pastovumo teorija
žemės ūkio ekonomikos teorija, kuri teigia, kad intensyviai tvarkomas smulkus valstiečių ūkis yra pranašesnis ir gyvybingesnis už stambųjį. Daugiau