Autorius (-ė) Regina Paliulytė

vartotojų
suverenumas
vartotojų galimybė per jų pasirinkimo laisvę perkant prekes ir paslaugas daryti įtaką gamintojų veiklai ir rinkos tendencijoms. Daugiau
vertės
paradoksas
ekonomikos moksle – tariamas prieštaravimas, atsiradęs dėl to, kad būtiniausius žmonių poreikius tenkinančios gėrybės (pvz., vanduo) yra pigios, o nebūtinos gėrybės (pvz., deimantai) labai brangios. Vertės paradoksą suformulavo A. Smithas. Daugiau
vidutinis darbo
užmokestis
pagal įstatymų nustatytas taisykles apskaičiuotas konkretaus darbuotojo ar visų šalies darbuotojų vidutinis uždarbis per tam tikrą praėjusį laikotarpį. Daugiau
viršpelnis
vidutinę pelno normą viršijantis pelnas. Ekonomikos teorijoje viršpelnis dažniausiai vadinamas ekonominiu pelnu. Daugiau
visuomeninė
nuosavybė
nuosavybės forma, kai tam tikras turtas priklauso visiems bendruomenės ar visuomenės nariams lygiomis teisėmis ir naudojamas jų bendriesiems interesams. Daugiau
visuomeninės
išlaidos
valstybės išlaidų ir pelno nesiekiančių nevyriausybinių organizacijų išlaidų šalies ekonomikoje visuma. Visuomeninės išlaidos pirmiausia skirtos visos visuomenės interesais naudojamoms viešosioms gėrybėms kurti ir viešosioms paslaugoms teikti. Daugiau
visuotinės gerovės
valstybės teorija
ekonominė teorija, kuri teigia, kad kapitalistinė valstybė didėjant jos ekonominei gerovei keičiasi, veikia visų socialinių sluoksnių interesais, jos svarbiausiu tikslu tampa visų visuomenės narių ekonominė ir socialinė gerovė. Daugiau
visuotinis
ekvivalentas
ypatinga prekė, kuri išreiškia visų kitų prekių vertę ir yra laisvai mainoma į bet kurią iš jų. Daugiau
vulgarioji politinė
ekonomija
19 a. politinės ekonomijos kryptis. Supaprastintai populiarino A. Smitho ir D. Ricardo klasikinę politinę ekonomiją, aprašė ir klasifikavo išorines ekonominių reiškinių formas atsisakydama gilesnės jų priežasčių (visuomeninės gamybos plėtros dėsnių) mokslinės analizės. Daugiau