Autorius (-ė) Mečislovas Vaičys

sotieji
dirvožemiai
pasotintieji dirvožemiai, įvairios kilmės dirvožemiai, iki 100 cm nuo paviršiaus 50 % ir daugiau įsotinti bazėmis. Daugiau
segregacija
dirvožemio arba dirvodarinės uolienos struktūrinių agregatų irimas veikiant fiziniams, cheminiams ir biologiniams procesams. Daugiau
rudžemiai
automorfinių, rečiau pusiau hidromorfinių derlingų dirvožemių sistematinė grupė. Derlingiausi Lietuvos dirvožemiai. Daugiau
įmirkę
dirvožemiai
blogos aeracijos dirvožemiai, kuriuose iki 2 m gylio yra drėgmės perteklius. Daugiau
karbonatingieji
dirvožemiai
įvairios kilmės ir savybių dirvožemiai, turintys karbonatingosios diagnostinės medžiagos iki 100 cm nuo paviršiaus. Daugiau
pelkėjimas
pelkių susidarymas drėgmės pertekliaus anaerobinėmis sąlygomis. Daugiau
paklojinė
uoliena
dirvožemio profilyje slūgsanti uoliena, besiskirianti geneze arba granuliometrine sudėtimi. Daugiau
neįmirkę
dirvožemiai
geros aeracijos dirvožemiai, kuriuose iki 2 m gylio nėra drėgmės pertekliaus ir dėl to nevyksta glėjėjimas. Daugiau
nekarbonatingieji
dirvožemiai
įvairios kilmės ir savybių dirvožemiai, neturintys karbonatingos medžiagos iki 100 cm nuo paviršiaus. Daugiau
nesotieji
dirvožemiai
įvairios kilmės dirvožemiai, iki 100 cm nuo paviršiaus pasotinti bazėmis mažiau negu 50 %. Daugiau