Autorius (-ė) Mečislovas Vaičys

aliuminžemiai
pusiau hidromorfiniai dirvožemiai. Daugiau
automorfiniai
dirvožemiai
susidaro aerobinėmis sąlygomis aukštesnėse paviršiaus vietose, kur nėra gruntinio arba paviršinio drėgmės pertekliaus. Daugiau
balkšvažemiai
sistematinė grupė dirvožemių, susidariusių moreninėse uolienose vidutiniškai šalto klimato zonoje. Daugiau
blizgažemiai
sistematinė dirvožemių grupė. Daugiau
dehumėjimas
humuso mažėjimas dirvožemyje. Daugiau
denitrifikacija
nitratinio azoto redukcija iki nitritų, amoniako ar laisvojo azoto. Daugiau
dirvodara
dirvožemio susidarymas dirvodarinėje uolienoje, glaudžiai susijęs su litosferos, biosferos, atmosferos ir hidrosferos veiksniais. Daugiau
dirvožemis
viršutinis purusis Žemės plutos sluoksnis, susidaręs uolienose, veikiamose dirvodaros veiksnių (gyvųjų organizmų, vandens, oro temperatūros), ir gebantis duoti augalų derlių. Daugiau
dirvožemių
klasifikacija
dirvožemių skirstymas į taksonominius vienetus pagal bendrus požymius. Daugiau
dirvožemių
nomenklatūra
dirvožemių pavadinimai, atspindintys dirvožemių taksonominį rangą. Daugiau