Autorius (-ė) Mečislovas Vaičys

sotieji
dirvožemiai
pasotintieji dirvožemiai, įvairios kilmės dirvožemiai, iki 100 cm nuo paviršiaus 50 % ir daugiau įsotinti bazėmis. Daugiau