Autorius (-ė) Mečislovas Vaičys

miško
dirvotyra
miškininkystės mokslo šaka, tirianti dirvožemių susidarymo sąlygas, jų plėtotę, po miško danga vykstančius pokyčius, dirvožemių įtaką medynų produktyvumui ir kokybei. Daugiau
miško
nuokritos
nuo medžių ir krūmų lajų, puskrūmių ir didesnių žolių ant dirvožemio paviršiaus nukritusios (daugiausia negyvos) augalų dalys. Daugiau
miško
paklotė
miško puvenos, organinių medžiagų sluoksnis miško dirvožemio paviršiuje, susidaręs iš yrančių miško nuokritų (spyglių, lapų, šakelių, žievės), negyvų žolių, samanų ir kerpių liekanų. Daugiau
neįmirkę
dirvožemiai
geros aeracijos dirvožemiai, kuriuose iki 2 m gylio nėra drėgmės pertekliaus ir dėl to nevyksta glėjėjimas. Daugiau
nekarbonatingieji
dirvožemiai
įvairios kilmės ir savybių dirvožemiai, neturintys karbonatingos medžiagos iki 100 cm nuo paviršiaus. Daugiau
nesotieji
dirvožemiai
įvairios kilmės dirvožemiai, iki 100 cm nuo paviršiaus pasotinti bazėmis mažiau negu 50 %. Daugiau
paklojinė
uoliena
dirvožemio profilyje slūgsanti uoliena, besiskirianti geneze arba granuliometrine sudėtimi. Daugiau
pelkėjimas
pelkių susidarymas drėgmės pertekliaus anaerobinėmis sąlygomis. Daugiau
rudžemiai
automorfinių, rečiau pusiau hidromorfinių derlingų dirvožemių sistematinė grupė. Derlingiausi Lietuvos dirvožemiai. Daugiau
segregacija
dirvožemio arba dirvodarinės uolienos struktūrinių agregatų irimas veikiant fiziniams, cheminiams ir biologiniams procesams. Daugiau