Autorius (-ė) Silva Pocytė

„Acta Historica
Universitatis Klaipedensis“
Klaipėdos universiteto istorijos darbai, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto tęstinis leidinys, einantis nuo 1993. Daugiau
germanizacija
Prūsijoje ir jos dalyje Mažojoje Lietuvoje – vietos gyventojų vokietinimas ir savaiminis vokietėjimas, jų tapsmas vokiečių tautos nariais. Daugiau
Arthur
Hermann
Artūras Hermanas, vokiečių istorikas, bibliotekininkas. Daugiau