Autorius (-ė) Liucija Citavičiūtė

Hallės lietuvių
kalbos seminaras
veikė 1727–1740 Hallės universiteto Teologijos fakultete. Daugiau
Karaliaučiaus universiteto Lietuvių
kalbos seminaras
veikė 1718–1944. Seminare pirmą kartą aukštojoje mokykloje lietuvių kalba dėstyta kaip savarankiška disciplina. Daugiau
Mykolas
Merlinas
Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Daugiau
Kristijonas Gotlybas
Milkus
vokiečių kalba Christian Gottlieb Mielcke, 18–19 a. pradžios lietuvių švietėjas, raštijos darbuotojas. Daugiau