Autorius (-ė) Jevgenij Machovenko

vainikinė
LDK – žmonos kraitį gavusio vyro sutartinė pareiga užrašyti jai tam tikros vertės nekilnojamąjį turtą (vainiką, įkraitį), kuris jam mirus būtų perduotas našlei valdyti ir naudotis tol, kol mirusiojo įpėdiniai sumokės užrašytą įkraičio sumą arba našlė pati ją surinks, valdydama jai užrašytą turtą. Daugiau
vaiskis
Lenkijoje nuo 13 a., Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje po 1565–1566 administracinių reformų vienas žemesniųjų pavieto pareigūnų. Daugiau
valdovo didybės
įžeidimas
pagal paprotinę, vidurinių amžių ir naujųjų laikų teisę – vienas sunkiausių ir griežčiausiai baudžiamų nusikaltimų valstybei. Daugiau
valsčiaus
teismas
1797–1917 Rusijos imperijoje (Lietuvoje nuo 1861) luominė valstiečių savivaldos institucija – valstiečių organizuotas teismas. Daugiau
valsčius
administracinis teritorinis vienetas 1807–15 Varšuvos kunigaikštystėje, 1815–1917 Lenkijos Karalystėje (ir jų sudėtyje buvusioje Lietuvos Užnemunėje). Daugiau
valsčius
1861–1915 Lietuvos (išskyrus Užnemunę) valstiečių luominės savivaldos teritorinis vienetas. Daugiau
vaznys
16 a. antroje pusėje–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismo pareigūnas. Daugiau
vijimo
prievolė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdinių visuotinė pareiga vyti priešus. Daugiau
viršaitis
1861–1915 Lietuvoje valsčiaus pareigūnas. Daugiau
Volumina
legum
1347–1793 Lenkijos, 1569–1795 ir Abiejų Tautų Respublikos įstatymų rinkinys. Sudaro 10 t. tekstų ir 2 t. dalykų rodyklių. Daugiau