Autorius (-ė) Dobilas Jonas Kirvelis

Lietuvos socialdemokratų
partija
seniausia Lietuvos politinė partija, veikianti nuo 1896. 1948–1989 veikė emigracijoje, atkurta 1989 08 12 Vilniuje. 2001 prisijungė Lietuvos demokratinę darbo partiją. Daugiau
simbiogenezė
gyvybės kilmės ir raidos (evoliucijos) teorija, aiškinanti gyvojo pasaulio atsiradimą ir kaitą (evoliuciją) per organizmų sambūvį. Daugiau
sintetinė
biologija
biomedicinos mokslo kryptis, siejama su inžinerija keičiant biotechnologiją, molekulinę, evoliucinę, sistemų biologiją ir biofiziką, tobulinant žmonijos technologinį gyvenimą nauju bioinžineriniu mąstymu. Daugiau
transhumanizmas
tarptautinis intelektualinis ir kultūrinis judėjimas, remiantis mokslo ir technologijų panaudojimą žmogaus protinėms ir fizinėms savybėms pagerinti. Daugiau