Autorius (-ė) Bronius Zlatkus

Kalargon
Kalargonas, SSRS ypatingos paskirties griežtojo režimo kalėjimas, veikęs netoli Kajerkano (Krasnojarsko sritis). Daugiau
Kengyro
sukilimas
politinių kalinių pasipriešinimo Kengyro lagerio administracijai veiksmai 1954 05 16–06 26. Daugiau
Gorlag
Gorlagas, ypatingojo režimo lagerių grupė, 1948–1954 veikusi už Šiaurės poliaračio Norilsko mieste ir apylinkėse. Daugiau
„Norilsko
vyčiai“
pasipriešinimo sovietinio lagerio režimui kalinių lietuvių organizacija. Veikė 1952–1953 Gorlage. Daugiau
Joana
Mureikienė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, gydytoja pediatrė. Daugiau
Lama
ežeras Rusijoje, Krasnojarsko krašto šiaurės vakaruose, Putorano plynaukštės vakariniame pakraštyje. Per II pasaulinį karą prie ežero buvo lageris, kuriame kalinta ir letuvių. Daugiau
Cegelnia
kaimas Rusijos Federacijos Smolensko srityje, Rudnios rajone. Daugiau
Kajerkan
Kajerkanas, Norilsko miesto dalis, už Šiaurės poliaračio, 20 km į vakarus nuo Norilsko. Daugiau
Vytautas
Kaziulionis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, istorikas. Daugiau