Autorius (-ė) Kęstutis Nastopka

Uldis
Bērziņš
Uldis Berzinis, 20–21 a. latvių poetas, vertėjas. Daugiau
diskursas
specializuota kalbos vartojimo praktika, kalbos (šnekos) stilius, kuris remiasi rutininėmis komunikacijos formomis; simboliškai struktūruojamų, normiškai atkuriamų ir socialiai kontroliuojamų prasmių sistema. Daugiau
Algirdas Julius
Greimas
20 a. lietuvių ir prancūzų semiotikas, mitologas, kalbininkas. Sukūrė bendrąją reikšmės teoriją, lietuvių mitologijos rekonstrukcijos metodą. Mitą laikė figūratyvine visuomenės ideologijos forma, pasakojimu, atsakančiu į esminius žmogaus būties klausimus. Daugiau
Jurij
Lotman
Jurijus Lotmanas, 20 a. rusų literatūrologas, kultūros teoretikas. Tartu–Maskvos semiotinės mokyklos įkūrėjas ir vadovas. Daugiau
mitas
kolektyvinis pasakojimas apie pasaulio, dievų, žmogaus, gamtos reiškinių, gyvybės ir mirties kilmę. Daugiau
mitologinė ritualinė
mokykla
mitografinė mokykla, 20 a. pirmoje pusėje susiklosčiusi literatūrologijos kryptis. Mitinio lygmens ieškota archajiniame žodžio mene ir naujųjų amžių literatūroje. Daugiau
mitopoetinė
kritika
tekstų mitinio lygmens tyrinėjimai, grindžiami struktūrinės kalbotyros ir antropologijos principais. Daugiau
pasakymas
semiotikos teorijoje – loginis sakymo akto rezultatas. Daugiau
sema
mažiausias reikšminis turinio plotmės ir santykinis elementariosios reikšmės struktūros vienetas. Daugiau
semema
turinio plotmės vienetas, struktūrinis įvairių semų darinys. Daugiau