Autorius (-ė) Kęstutis Nastopka

Uldis
Bērziņš
Uldis Berzinis, 20–21 a. latvių poetas, vertėjas. Daugiau
pasakymas
semiotikos teorijoje – loginis sakymo akto rezultatas. Daugiau
sema
mažiausias reikšminis turinio plotmės ir santykinis elementariosios reikšmės struktūros vienetas. Daugiau
semema
turinio plotmės vienetas, struktūrinis įvairių semų darinys. Daugiau
semiotika
mokslas, tiriantis prasmės susidarymo ir jos suvokimo sąlygas, reikšmės struktūrų sandarą ir transformacijas. Daugiau
mitas
kolektyvinis pasakojimas apie pasaulio, dievų, žmogaus, gamtos reiškinių, gyvybės ir mirties kilmę. Daugiau
mitologinė ritualinė
mokykla
mitografinė mokykla, 20 a. pirmoje pusėje susiklosčiusi literatūrologijos kryptis. Mitinio lygmens ieškota archajiniame žodžio mene ir naujųjų amžių literatūroje. Daugiau
mitopoetinė
kritika
tekstų mitinio lygmens tyrinėjimai, grindžiami struktūrinės kalbotyros ir antropologijos principais. Daugiau
Jurij
Lotman
Jurijus Lotmanas, 20 a. rusų literatūrologas, kultūros teoretikas. Tartu–Maskvos semiotinės mokyklos įkūrėjas ir vadovas. Daugiau
diskursas
specializuota kalbos vartojimo praktika, kalbos (šnekos) stilius, kuris remiasi rutininėmis komunikacijos formomis; simboliškai struktūruojamų, normiškai atkuriamų ir socialiai kontroliuojamų prasmių sistema. Daugiau