Autorius (-ė) Vilius Kavaliauskas

Baltojo dvigubo
kryžiaus ordinas
aukščiausias valstybinis Slovakijos Respublikos apdovanojimas užsienio piliečiams. Daugiau
Baltosios rožės
ordinas
aukščiausias Suomijos Respublikos valstybinis apdovanojimas. Įsteigtas 1919 01 28. Daugiau
Baltosios žvaigždės
ordinas
vienas aukščiausių Estijos Respublikos valstybės apdovanojimų. Daugiau
Danebrogo
ordinas
Danijos Karalystės valstybinis apdovanojimas, įsteigtas 1671. Daugiau
Darbo žvaigždės
ordinas
1939–40 Lietuvos Respublikos apdovanojimas, skirtas sėkmingai tarptautinėje rinkoje konkuruojančių pramonininkų, verslininkų bei gamintojų nuopelnams pažymėti. Daugiau
Erelio kryžiaus
ordinas
Estijos Respublikos valstybinis apdovanojimas, teikiamas šalies ir užsienio piliečiams už karinius nuopelnus karo ir taikos metu. Daugiau
Estijos Raudonojo
Kryžiaus ordinas
Estijos Respublikos valstybinis apdovanojimas, teikiamas šalies ir užsienio piliečiams už socialinę ir humanitarinę veiklą, t. p. Estijos piliečiams olimpinių žaidynių laimėtojams. Daugiau
Garbės legiono
ordinas
aukščiausias Prancūzijos Respublikos valstybinis apdovanojimas, teikiamas šalies ir užsienio piliečiams už karinius ir civilinius nuopelnus. 1802 05 19 įsteigė imperatorius Napoleonas I. Daugiau
Gedimino
ordinas
Lietuvos Respublikos apdovanojimas, skirtas asmenų, pasižymėjusių ypač uoliu ir sąžiningu darbu, visuomenine veikla, nuopelnams Lietuvai pažymėti. Yra penkių laipsnių. Įsteigtas 1927 12 09. Daugiau
Išganytojo
ordinas
seniausias Graikijos Respublikos valstybinis garbės ženklas, kaip aukščiausias šalies apdovanojimas parlamento įsteigtas 1829 07 31. Daugiau