Autorius (-ė) Genovaitė Babachinaitė

latentinis
nusikalstamumas
padarytų, bet nepatekusių į apskaitą, neužregistruotų ar neatskleistų nusikaltimų visumos raiškos procesai. Kriminologijoje skiriami mažo, vidutinio ir didelio latentiškumo nusikaltimai. Latentinio nusikalstamumo tyrimai Lietuvoje pradėti 1965. Daugiau
moralės
statistika
statistikos rūšis, kuri pateikia dorine prasme neigiamai vertinamų žmogaus elgesio apraiškų paplitimą. Moralės statistika paplito 19–20 a. pradžioje. Dažniausiai registruoti neigiamai vertinami žmogaus seksualinio elgesio atvejai. Daugiau
nusikaltimų
statistika
nusikalstamumo raiškos valstybėje ir visuomenėje rodiklis. Nusikaltimų statistikoje dažniausiai aprašomi kiekybiniai įregistruotų nusikalstamų veikų valstybėje rodikliai. Lietuvoje nuosekli nusikaltimų statistika susiformavo po 1961. Daugiau