Autorius (-ė) Danel Dikevič

egzegezė
pagrindinė biblistikos šaka, hermeneutikos metodu siekianti atskleisti Biblijos prasmę. Daugiau
Emausas
Biblijoje minima gyvenvietė. Buvo Judėjoje, 11 ar 30 km į šiaurės vakarus nuo Jeruzalės. Daugiau
formų
istorija
vienas egzegezės istorinių literatūrinių metodų. Daugiau
Galilėja
istorinė sritis Artimuosiuose Rytuose, Izraelio šiaurinėje dalyje tarp Viduržemio jūros ir Jordano upės bei Tiberiados ežero. Daugiau
Gehena
Biblijoje minimas slėnis Jeruzalės pietinėje dalyje. Daugiau
Getsemanė
Naujajame Testamente minimas sodas, kuriame po Paskutinės vakarienės Jėzus Kristus, mokinių apleistas, meldėsi ir buvo suimtas (Mt 26, 36; Mk 14, 32). Daugiau
Gogas ir
Magogas
Biblijoje – simbolinis asmenvardis ir vietovardis. Daugiau
Golgota
Naujajame Testamente minimas kalnas, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus (Lk 23, 33). Daugiau
ICHTHYS
vienas seniausių krikščioniškų simbolių. Daugiau
IHS
viena Jėzaus Kristaus monogramų. Daugiau