Autorius (-ė) Danel Dikevič

Gehena
Biblijoje minimas slėnis Jeruzalės pietinėje dalyje. Daugiau
Getsemanė
Naujajame Testamente minimas sodas, kuriame po Paskutinės vakarienės Jėzus Kristus, mokinių apleistas, meldėsi ir buvo suimtas (Mt 26, 36; Mk 14, 32). Daugiau
egzegezė
pagrindinė biblistikos šaka, hermeneutikos metodu siekianti atskleisti Biblijos prasmę. Daugiau
Golgota
Naujajame Testamente minimas kalnas, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus (Lk 23, 33). Daugiau
Kumrano
rankraščiai
senoviniai rankraščiai, rasti Negyvosios jūros šiaurės vakarų pakrantės olose. Daugiau
Kainas
Biblijos personažas. Adomo ir Ievos pirmagimis. Buvo žemdirbys. Daugiau
Jerichas
miestas Palestinos teritorijose, Vakarų Krante, į šiaurės vakarus nuo Jeruzalės, Jordano upės slėnyje. Daugiau
istorinis kritinis
metodas
vienas biblistikos metodų. Daugiau
INRI
viena Jėzaus Kristaus monogramų – užrašo Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (lotyniškai Jėzus Nazarietis, žydų karalius) santrumpa. Daugiau
Izmaelis
Biblijos personažas, Abraomo ir jo žmonos Saros tarnaitės Hagaros sūnus. Daugiau