Autorius (-ė) Algirdas Juozas Motuzas

paklojinė
uoliena
dirvožemio profilyje slūgsanti uoliena, besiskirianti geneze arba granuliometrine sudėtimi. Daugiau
palvažemiai
sistematinė grupė dirvožemių, susidariusių lygaus ar įdubusio reljefo įvairiose (išskyrus aliuvines) uolienose. Daugiau
pedonas
minimalus dirvožemio plotas, kuris išskiriamas kaip atskiras sistematinis vienetas pagal dirvožemių apibūdinimo požymius. Daugiau
Pietų Amerikos
gamta
Reljefo įvairovė – kalnai, plokščiakalniai, žemumos. Visos klimato juostos, išskyrus poliarinę ir subpoliarinę. Didžiausio paviršinio nuotėkio žemynas. Miškai, krūmynai, savanos, pampos, upių deltose – mangrovės. Daug ganyklų ir dirbamųjų laukų. Daugiau
plytžemiai
tropinio ir subtropinio klimato juostos pusiau hidromorfinių geležingųjų dirvožemių sistematinė grupė. Daugiau
podirvis
po dirva esantis dirvožemio sluoksnis. Daugiau
pradžiažemiai
sistematinė jaunų, gerai natūraliai drenuojamų automorfinių dirvožemių grupė. Daugiau
priemolis
dirvožemio granuliometrinės sudėties klasė. Daugiau
priesmėlis
dirvožemio granuliometrinės sudėties klasė. Daugiau
profilis
įvairaus gylio vertikalus dirvožemio pjūvis. Daugiau