Autorius (-ė) Rimvydas Butautas-Kudirka

Bronislovas
Paukštys
20 a. lietuvių kunigas, visuomenės, kultūros veikėjas. Pasaulio tautų teisuolis (1977). Daugiau
Lietuvos krikščionių
demokratų partija
didžiausia krikščionių demokratų srovės politinė partija, Lietuvoje veikusi 1917–1940, 1941–1944 ir 1989–2001. Daugiau
Juozas
Skinkys
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių kunigas, kultūros ir visuomenės veikėjas, tautosakininkas. Daugiau
Simonas
Skinkys
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjas. Daugiau
Mykolas
Ražaitis
20 a. lietuvių kunigas, išeivijos visuomenės veikėjas. Daugiau
Ignas
Plioraitis
lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Daugiau
Jonas
Paukštys
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, visuomenės, kultūros veikėjas. Daugiau