Autorius (-ė) Vytautas Bičiūnas

temperacija
muzikos sistemos garsų aukščio proporcingas koregavimas siekiant pritaikyti natūralias darnas muzikos praktikai. Daugiau
sintezatorius
elektroninis muzikos instrumentas, kurio garsai išgaunami elektros virpesių sintezės būdu. Daugiau
pianola
muzikos instrumentas – mechaninis fortepijonas arba pianinas. Daugiau
moderatorius
klavišinių muzikos instrumentų (fortepijono, pianino) prietaisas garsui slopinti. Daugiau
mechaniniai muzikos
instrumentai
muzikos instrumentai, kurie patys groja vadinamąją mechaninę muziką, t. y. tam tikras pjeses pagal iš anksto paruoštus šablonus arba programas. Daugiau
Martenot
bangos
vienbalsis elektrinis muzikos instrumentas su lempiniais generatoriais. Daugiau
konkrečioji
muzika
modernistinės muzikos rūšis; muzikos kūriniai, pagrįsti muzikinių ir nemuzikinių garsų įrašų montažu. Daugiau
kamertonas
prietaisas etaloninio aukščio garsui ar garsams sukelti. Daugiau
Hammondo
vargonai
elektromechaninis muzikos instrumentas – elektriniai vargonai. Daugiau
fonoteka
fonogramų (gramofono, kompaktinių plokštelių, magnetofono, įgarsintų kino filmų juostų, vaizdajuosčių) rtnkinys, archyvas. Daugiau