Autorius (-ė) Boleslovas Zubrickas

Pijus
Adomavičius
20 a. lietuvių chorvedys, kompozitorius. Daugiau
Povilas
Bekeris
20 a. lietuvių dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Daugiau
Petras
Bingelis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1993). Daugiau
Vytautas
Četkauskas
20 a. antros pusės lietuvių choro dirigentas, pedagogas, vargonininkas. Daugiau
Jonas
Dautartas
20 a. lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Leonas
Ereminas
19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Antanas
Gimžauskas
20 a. lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Kęstutis
Kačinskas
lietuvių choro dirigentas, kariljonininkas, pedagogas Daugiau
Kauno
choras
1969 įkūrė ir jam vadovavo (iki 2020) P. Bingelis. 10 23 įvyko pirmasis choro koncertas. Daugiau
Adolfas
Krogertas
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau