Autorius (-ė) Boleslovas Zubrickas

Antanas
Gimžauskas
20 a. lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Vytautas
Četkauskas
20 a. antros pusės lietuvių choro dirigentas, pedagogas, vargonininkas. Daugiau
Leonas
Ereminas
19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Zigmas
Venckus
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Daugiau
Kazys
Kšanas
lietuvių dirigentas, chorvedys, pedagogas. Daugiau
Dalia
Viskontienė
Kanados lietuvių vargonininkė, chorvedė, pedagogė. Daugiau
Antanas
Vaičiūnas
20 a. lietuvių dainininkas (bosas), choro dirigentas. Daugiau
Petras
Vailionis
lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
Robertas
Varnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Juozas
Vanagas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas. Daugiau