Autorius (-ė) Boleslovas Zubrickas

Mindaugas Stasys
Tamošiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kompozitorius, dirigentas, pedagogas. Daugiau
Antanas
Vaičiūnas
20 a. lietuvių dainininkas (bosas), choro dirigentas. Daugiau
Petras
Vailionis
lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
Mikas
Vaitkevičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kompozitorius, akordeonininkas, dirigentas, pedagogas. Daugiau
Juozas
Vanagas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Robertas
Varnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas. Daugiau
Zigmas
Venckus
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Daugiau
Dalia
Viskontienė
Kanados lietuvių vargonininkė, chorvedė, pedagogė. Daugiau