Autorius (-ė) Boleslovas Zubrickas

Kazys
Kšanas
lietuvių dirigentas, chorvedys, pedagogas. Daugiau
Lietuvos filharmonijos
choras
veikė 1940–62 Vilniuje. Daugiau
Benediktas
Mačikėnas
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
Antanas
Makačinas
20 a. lietuvių dirigentas, pedagogas. Daugiau
Povilas
Mataitis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių režisierius, choro dirigentas, pedagogas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2010). Daugiau
Liucija
Palinauskaitė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentė, pedagogė. Daugiau
Gediminas
Purlys
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas, vargonininkas, pedagogas. Daugiau
Jonas
Rimša
lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
Julius
Sinius
20 a. lietuvių choro dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, pedagogas. Daugiau