Autorius (-ė) Lauras Bielinis

absoliutizmas
monarchinė valstybės valdymo forma. Daugiau
agitacija
idėjų propagavimas; politinės veiklos forma. Agitacijos priemonės: spauda, radijas, televizija, plakatai, lapeliai, pranešimai, pokalbiai. Daugiau
agresija
valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą. Agresijos apibrėžimas priimtas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1974. Daugiau
agresorius
asmuo, valstybė arba valstybių grupė, vykdantys agresiją. Daugiau
anarchizmas
socialinis politinis judėjimas, neigiantis valstybinę valdžią, propaguojantis neribotą asmenybės suverenitetą. Anarchizmas susiformavo 19 a. 5–8 dešimtmečiais Vakarų Europoje, turėjo didelę įtaką profsąjungų, komunų judėjimui, antiglobalizmui. Daugiau
aneksija
agresijos forma – svetimos valstybės arba dalies jos teritorijos prievartinis prijungimas prie savosios. Daugiau
antikomunizmas
ideologija ir politinis judėjimas, nukreiptas prieš komunizmo teoriją ir praktiką. Daugiau
antimilitarizmas
politinis judėjimas, nukreiptas prieš ginkluotos jėgos naudojimą sprendžiant valstybės vidaus ar tarpvalstybinius konfliktus. Antimilitaristiniai judėjimai siekia karinių ginklų gamybos apribojimo ir karinės pramonės konversijos, masinio naikinimo ginklų likvidavimo. Daugiau
apolitiškumas
politinio gyvenimo vengimas. Pasireiškia politikos atsisakymu, abejingumu jai. Daugiau
austromarksizmas
Austrijos socialdemokratų kairysis reformistinis judėjimas, sujungęs marksizmą ir neokantizmą. Atsirado 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje. Daugiau