Autorius (-ė) Viktoras Baltutis

Adelaidė
miestas Australijoje, Pietų Australijos valstijos centras. Daugiau
Australijos lietuvių
bendruomenės archyvas
Australijos lietuvių archyvas Adelaidėje. Daugiau
Australijos lietuvių
dienos
Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos suvažiavimų renginys, vyksta nuo 1960. Daugiau
Australijos lietuvių
draugija
Australijos lietuvių organizacija, veikusi 1929–1950. Daugiau
Australijos lietuvių
fondas
Australijos lietuvių organizacija. Daugiau
Australijos lietuvių
jaunimo sąjunga
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1976. Daugiau
Australijos lietuvių
kultūros fondas
Australijos lietuvių organizacija, veikusi 1948–1973. Daugiau
Geelong
Džilongas, miestas Australijos pietryčiuose, Viktorijos valstijoje, į pietvakarius nuo Melburno, prie Port Phillipo įlankos. Daugiau
HELLP
australų, Australijos lietuvių, latvių, estų ir lenkų draugija, 1974–1990 veikusi Hobarte. Daugiau
Hobart
Hobartas, miestas Australijoje, Tasmanijos salos pietryčiuose, prie Derwento upės estuarijos; Tasmanijos valstijos centras. Daugiau