Autorius (-ė) Andrius Nevera

valstybės
išdavystė
valstybės piliečio nusikalstama veika, kuria kėsinamasi į savo pilietybės valstybės nepriklausomybę, jos teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką. Daugiau
Europos
prokuratūra
nepriklausoma Europos Sąjungos institucija, atsakinga už nusikaltimų Europos Sąjungos finansams tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą už juos ir kaltinamųjų perdavimą teismui. Įsteigta 2017 10 12. Europos prokuroras iš Lietuvos – Tomas Krušna. Daugiau
kratos ir
poėmio tvarka
procesinės prievartos priemonių naudojimas, taikomas siekiant surasti nusikalstamos veikos įrankių, nusikalstamu būdu gautų ar įgytų daiktų, dokumentų ar daiktų, galinčių turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti, ir juos paimti, kai tiksliai žinoma, kur jie yra ar kas juos turi. Daugiau
baudžiamasis
įsakymas
baudžiamajame procese teismo priimamas nuosprendis nerengiant bylos nagrinėjimo teisme. Dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu prokuroras surašo pareiškimą, kurį kartu su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga perduoda teismui pagal teismingumą. Daugiau
antropologinė teisės
mokykla
baudžiamosios teisės mokslo kryptis. Pradininkas Cesare Lombroso. Daugiau
kyšis
turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus, t. p. ir už išimtinę padėtį ar palankumą. Daugiau
įžeidimas
tyčinis elgesys, žeminantis kito asmens garbę ir orumą. Lietuvoje asmenys, kurie buvo įžeisti, savo garbę ir orumą gali ginti civilinės teisės priemonėmis – civilinio proceso tvarka paduodant teismui ieškinį ir prašant iš atsakovo priteisti patirtos neturtinės žalos atlyginimą. Daugiau
elektros
kėdė
kai kuriose Jungtinių Amerikos Valstijų valstijose taikomas teismo kaltinamuoju nuosprendžiu paskirtos mirties bausmės vykdymo būdas. Pirmą kartą panaudota 1890 08 06 Niujorko valstijoje. Daugiau
mirties
bausmė
baudžiamojo įstatymo nustatyta kriminalinė bausmė, skiriama apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu ir vykdoma atimant nuteistajam gyvybę. Daugiau
Generalinė
prokuratūra
aukščiausioji prokuratūros sistemos institucija. Lietuvoje Generalinė prokuratūra vadovauja teritorinėms prokuratūroms ir kontroliuoja jų veiklą, formuoja vienodą nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo proceso veiksmų kontrolės praktiką. Daugiau