Autorius (-ė) Artūras Lukaševičius

katechetika
krikščionybėje – pastoracinės teologijos disciplina, nagrinėjanti tikybos mokymą bei kitus evangelizacijos elementus: kerigminį skelbimą, apologetiką, liudijimą. Daugiau
katechezė
krikščionybėje – Dievo žodžio skelbimas ir krikščionių tikėjimo tiesų mokymas siekiant visapusiškai ugdyti asmens tikėjimą; siauresne reikšme – tikėjimo skelbimas jau atsiliepusiems į kerigmą naujiems Bažnyčios nariams. Daugiau
katechumenatas
krikščionybėje – katechetinis ir liturginis procesas, kai krikšto kandidatai (dažniausiai suaugusieji) bendruomenėje mokomi tikėjimo tiesų ir praktikų bei rengiami priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Švenčiausiąjį Sakramentus. Daugiau