Autorius (-ė) Angelė Vyšniauskaitė

bandžiulystė
18–19 a. lietuvių paprotys padegėliui ar kitam nelaimės ištiktam kaimynui sutartą laiką duoti naudotis savo gyvuliais. Daugiau
kraitis
atsineštinis jaunosios (marčios) turtas. Daugiau
bloškimas
senovinis žiemkenčių kūlimo būdas daužant pagaliu, kultuve, spragilu klojimo asloje patiestų pėdų varpas. Daugiau
brauktuvai
šukų tipo įrankis, naudotas išdžiovintų linų galvutėms su sėmenimis nušukuoti. Daugiau
Lucas
David
Lukas Davydas, 16 a. prūsų kronikininkas. Vienas Prūsijos mokslinės istoriografijos kūrėjų. Daugiau
binkis
prietaisas mintuvų antrajam galui įtvirtinti. Dar vadinamas ožiu, trinka, šiekštu. Daugiau
budynės
laidotuvių apeigų dalis nuo velionio mirties iki palydų į kapines. Daugiau
mintuvai
medinis įrankis linų ir kanapių šiaudeliams laužyti, pluoštui nuo stiebo (spalių) atskirti. Daugiau
brukynė
įrenginys spaliams iš išminto linų pluošto daužyti. Daugiau
bruktuvė
vienašmenis arba dviašmenis medinis įrankis su rankena išmintų linų pluošto spaliams daužyti. Daugiau