Autorius (-ė) Justas Jasėnas

krikščionybė
viena monoteistinių pasaulio religijų, kurios pagrindą sudaro tikėjimas į vieną Dievą trijuose asmenyse – Švenčiausiąją Trejybę (Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią). Daugiau
Juozapatas
Kuncevičius
16 a. pabaigos–17 a. pradžios polocko unitų arkivyskupas; šventasis (šventė – lapkričio 12). Daugiau
Juozapas
Kukta
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Kaišiadorių vyskupijos vyskupas. Daugiau
Leonas
Kuodys
20 a. lietuvių kalbininkas, poetas, spaudos darbuotojas. Daugiau
klerikalizmas
Bažnyčių ir dvasininkų įtakos visuomeniniam, politiniam ir kultūriniam gyvenimui stiprinimas. Daugiau
Adam Stanisław
Krasiński
Adomas Stanislovas Krasinskis, 19 a. Vilniaus vyskupas. Pijoras. Daugiau
Piotr
Kitnowski
Petras Kitnovskis, 17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų kunigas, jėzuitas, teologas. Daugiau
„Konstantino
dovana“
fiktyvus dokumentas, kuriuo Romos imperatorius Konstantinas I Didysis 4 a. tariamai suteikė popiežiui Silvestrui I (314–335) ir jo įpėdiniams privilegiją – aukščiausią valdžią Romos imperijos vakarinėje dalyje. Daugiau
Tomasz
Klage
Tomas Klagė, 17 a. lenkų katalikų teologas. Daugiau
Andrzej
Klinger
Andžejus Klingeris, 17 a. Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas. Daugiau