Autorius (-ė) Justas Jasėnas

Tadeuš
Kondrusevič
Tadeušas Kondrusevičius, Minsko‑Mogiliavo arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas. Daugiau
Andriejus Benediktas
Klongevičius
18 a. antros pusės–19 a. pirmos pusės Vilniaus vyskupas. Daugiau
kontrreformacija
Katalikų Bažnyčios ir valstybinės valdžios kova su reformacija. Daugiau
Algimantas
Keina
20 a. pradžios–21 a. pradžios Lietuvos katalikų kunigas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui, tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis. Daugiau
katechetika
krikščionybėje – pastoracinės teologijos disciplina, nagrinėjanti tikybos mokymą bei kitus evangelizacijos elementus: kerigminį skelbimą, apologetiką, liudijimą. Daugiau
katechumenas
krikščionių Bažnyčiose – suaugęs asmuo, lankantis katechumenatą ir besimokantis tikėjimo tiesų ir gyvensenos prieš priimdamas Krikšto, Sutvirtinimo ir Švenčiausiąjį Sakramentus. Daugiau
katekizmas
glaustas krikščionybės pagrindų išdėstymas. Daugiau
Tomasz
Karwacki
Tomas Karvackis, 18 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
kenozė
absoliuto būtis istorijoje kaip grynas ir tikras savęs dovanojimas (atidavimas) kitiems, būtis dėl kitų. Daugiau
kerigma
krikščionių teologijos terminas, reiškiantis Dievo paskelbtą žodį. Daugiau