Autorius (-ė) Jurga Jonutytė

erdvė
tikrovės suvokimo matmuo, įgalinantis atlikti mechaninį judesį, teikiantis artumo–tolumo santykius, dėl kurių suvokiame objektus kaip esančius vienas šalia kito. Tikrovės, pažinimo, kaitos aiškinimuose erdvė dažniausiai glaudžiai susijusi su laiku. Daugiau
esmė
filosofinė kategorija, žyminti vien protu pažįstamą daikto ar reiškinio lygmenį, nurodantį, kas dalykas yra. Daugiau
eteris
jutimais nesuvokiama substancija, subtiliausias pasaulio elementas. Daugiau
fenomenas
retas, išskirtinis, ypatingas reiškinys arba žmogus. Daugiau
forma
estetikos teorijose formos ir turinio perskyra naudojama analizuojant kūrinio supratimą, aiškinant meninės kūrybos procesą, stebint meno rūšių pokyčius ir kita. Daugiau
galimybė
viena iš trijų pagrindinių modalumo sąvokų (greta tikrovės ir būtinumo), nurodanti daikto buvimo neprieštaringumą. Daugiau
gyvenamas
pasaulis
fenomenologijos sąvoka, reiškianti pirminę patirties tvarką – patyrimo kontekstą, įprasminantį bet kokią pavienę patirtį. Daugiau
gyvenimo
prasmė
žmogaus gyvenimo visumos kryptingumas. Apie gyvenimo prasmę svarsto egzistencinė psichologija, egzistencinė ir gyvenimo filosofija. Daugiau
grožis
svarbiausia filosofinės estetikos kategorija. Grožis yra ryškus tikrovės poveikis arba įsimenanti jos patirtis, kai tikrovė patiriama kaip svarbi, prasminga, artima. Daugiau
harmonija
skirtingų (kartais priešingų) elementų dermė, pusiausvyra, suprantama kaip įvairovės ir kaitos pagrindas arba kaip siektini žmonių tarpusavio santykiai, žmogaus būklė. Daugiau