Autorius (-ė) Arvydas Matulionis

aukščiausioji
klasė
visuomenės socialinės struktūros dalis, kuri nuo vidurinės klasės ir žemiausiosios klasės skiriasi aukščiausiais kokybiniais valdžios, turto, intelekto, profesinės kvalifikacijos ir kitais rodikliais. Daugiau
judris
dydis, rodantis, kokiu greičiu krūvininkas kryptingai juda medžiagoje veikiamas tam tikro stiprio elektrinio lauko. Daugiau
Lietuvos socialinių mokslų
centro Sociologijos institutas
mokslinių tyrimų institucija. Įsteigtas 2009 reorganizavus Socialinių tyrimų institutą bei Darbo ir socialinių tyrimų institutą. Daugiau
socialinė
adaptacija
žmogaus aktyvus ar pasyvus prisitaikymas prie kintančios ar naujos aplinkos, situacijos, gyvenimo sąlygų, socialinės padėties. Daugiau
socialinė
atskirtis
individo ar socialinės grupės nutoli(ni)mas nuo visuomenei būdingo gyvenimo lygio. Daugiausia reiškiasi poliarizuotoje visuomenėje, kurioje aukščiausių ir žemiausių socialinių klasių ar grupių ekonominiai ir socialiniai skirtumai yra labai dideli. Daugiau
socialinė
biologija
sociologijos teorinė kryptis, kuri tam tikromis savybėmis aiškina gyvųjų organizmų elgesį ir socialinės sistemos evoliuciją. Pradininkas biologas E. O. Wilsonas. Daugiau
socialinė
grupė
bendrų interesų, vertybių, elgsenos normų vienijama sąlyginai pastovi žmonių visuma. Socialinės grupės nariai yra susiję tiesioginiais ar netiesioginiais socialiniais ryšiais. Daugiau
socialinė
integracija
socialinis sutelktumas, kai visuomenės pavieniai asmenys, įvairios socialinės grupės, socialiniai institutai pagal bendras socialines normas, vertybes, socialinius interesus susiejami į vieną sistemą. Daugiau
socialinė
inžinerija
kryptingos socialinės politikos priemonėmis vykdomi suplanuoti socialiniai pokyčiai siekiant išspręsti socialines problemas, paveikti socialinę elgseną, išlaikyti socialinį stabilumą. Daugiau
socialinė
kategorija
bendrų skiriamųjų savybių turinti žmonių visuma. Daugiau