Autorius (-ė) Jonas Boruta

Andriejus
Bobola
17 amžiaus Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas. Šventasis (šventė – gegužės 16). Daugiau
Benediktas
Andruška
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas. Kankinys (2000). Jėzuitų ordino atkūrimo Lietuvoje iniciatorius, Lietuvos jėzuitų provincijolas. Daugiau
Audrys Juozas
Bačkis
kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas (nuo 2013 arkivyskupas emeritas). Daugiau
beatifikacija
Katalikų Bažnyčioje – mirusio asmens pripažinimas palaimintuoju. Daugiau
Karolis
Garuckas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas, Bažnyčios ir žmogaus teisių gynėjas. Daugiau
Jonas
Paulius II
Karol Jozef Wojtyła (Karolis Juzefas Voityla), 20 a. popiežius. Šventasis (šventė – spalio 22). 1993 09 04–08 su apaštaliniu vizitu lankėsi Lietuvoje. Daugiau