Autorius (-ė) Andrius Navickas

akcidencija
neesminė, laikina, atsitiktinė objekto savybė, priešinga substancijai. Pirmasis šią sąvoką pavartojo Aristotelis. Viduriniais amžiais ji tapo svarbia scholastinės filosofijos kategorija. Daugiau