Autorius (-ė) Andrius Navickas

Giordano
Bruno
Džordanas Brunas, 16 a. italų filosofas. Plėtojo monadų idėją. Dievą apibūdino kaip gamtos sielą. Iškėlė kosmologinių hipotezių: visata yra begalinė, egzistuoja dar nežinomų Saulės sistemos planetų ir be galo daug į Saulę panašių žvaigždžių bei kita. Daugiau
Maurice
Blondel
Morisas Blondelis, 19–20 a. prancūzų filosofas. Plėtojo krikščioniškąją filosofiją. Daugiau
Louis
Althusser
Lui Altiuseras, 20 a. prancūzų filosofas marksistas. Marksizmą nagrinėjo struktūralizmo požiūriu. Daugiau
antžmogis
žmogaus, fiziškai ar dvasiškai pranokstančio žmogiškosios prigimties galimybes, vaizdinys. Daugiau
Franz
Brentano
Francas Brentanas, 19 a. vokiečių filosofas, psichologas. Daugiau
apaštalas
Jėzaus Kristaus išrinktas mokinys. Daugiau
Peter
Berger
Pėteris Bergeris, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų sociologas, religijotyrininkas. Daugiau
Henri
Bergson
Anri Bergsonas, 19–20 a. prancūzų filosofas. Intuityvizmo pradininkas. Intuiciją laikė vieninteliu filosofijos metodu, leidžiančiu suvokti gyvenimo esmę tiesiogiai. Turėjo įtakos personalizmui, egzistencializmui. Nobelio literatūros premija (1927). Daugiau
Ernst
Bloch
Ernstas Blochas, 20 a. vokiečių filosofas. Remdamasis marksizmu kūrė vilties filosofijos koncepciją. Daugiau
blogis
etikoje gėrio priešybė. Blogiu laikomas sutarčių laužymas, malonumų mažinimas, žmogiškosios prigimties nepaisymas. Daugiau