Autorius (-ė) Kazimieras Glemža

orbitalė
vienos dalelės erdvinių koordinačių funkcija, vartojama atomo arba molekulės vienelektronėms būsenoms apibūdinti. Daugiau
orbitinis
momentas
dalelės arba mechaninės sistemos judėjimo dinaminė charakteristika, susijusi su dalelės sukimusi. Daugiau
Pauli
lygtis
nereliatyvistinės kvantinės mechanikos lygtis. Daugiau
Pauli
lygtis
pagrindinė kinetinė lygtis. Daugiau
Pauli
principas
tapačiųjų pusinio sukinio dalelių sistemoje kiekviena dalelė būna skirtingos kvantinės būsenos. Daugiau