Autorius (-ė) Viktorija Daujotytė

Jurgis
Baltrušaitis
19–20 a. lietuvių ir rusų poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas. Vienas žymiausių lietuvių ir rusų simbolistų. Daugiau
Vytautas
Kavolis
20 a. lietuvių sociologas, kultūrologas, literatūrologas. Vienas liberaliosios minties išeivijoje ugdytojų. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1993). Daugiau
eilėraštis
proza
neeiliuotas, prozos formos, nedidelės apimties lyrikos kūrinys. Daugiau
estetizmas
estetinės reikšmės, grožio suabsoliutinimas literatūros kūrinyje. Daugiau
elegija
poezijos žanras; eilėraštis, kuriam būdinga graudulio, prarastos laimės, susimąstymo motyvai, švelnaus liūdesio, rezignacijos nuotaika. Daugiau