Autorius (-ė) Algimantas Vincas Kajackas

baldakimas
puošnus stogelis, įrengiamas virš antkapių, statulų, sostų, lovų, katalikų bažnyčiose – virš altorių, krikštyklų, sakyklų arba per procesijas nešamas virš valdovo, kaip liturginis reikmuo – virš Švenčiausiojo Sakramento. Daugiau
baptisterija
krikšto apeigų patalpa. Daugiau
Bažnyčios
skilimas
schizma, Krikščionių Bažnyčios skilimas į Rytų ir Vakarų Bažnyčias. Daugiau
bažnytinės
unijos
Romos Katalikų ir Rytų Bažnyčių susivienijimai. Daugiau
Brastos bažnytinė
unija
Bresto bažnytinė unija, Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių susivienijimas Lietuvos ir Lenkijos Valstybėje. Daugiau
brevijorius
Valandų liturgija, katalikų maldų knyga, skirta kiekvienai liturginių metų dienai. Daugiau
Viktoras
Butkus
20 a. lietuvių katalikų kunigas. Daugiau
Ceremonialas
Katalikų Bažnyčioje – taisyklių, kaip atlikti liturgines apeigas, rinkinys. Daugiau
Chalkedono
susirinkimas
ketvirtasis visuotinis Bažnyčios susirinkimas, vykęs 451 Chalkedone. Daugiau
dalmatika
katalikų diakono, subdiakono ir vyskupo puošnus liturginis drabužis. Daugiau